ติดดอกออกผลแล้วนะค่ะลงให้แล้วค่ะพันธุ์พระราชทาน80

ติดดอกออกผลแล้วนะค่ะลงให้แล้วค่ะพันธุ์พระราชทาน80

5 Likes

สวยเลยค่ะ ขอให้โตวันโตคืนได้ผลผลิตไวๆนะคะ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

เอาพันธ์ุ ที่สามารถปลุกได้เถอะ ครับ

ค่ะคือพันธุ์พระราชทาน80ก็เอามาจากในศูนย์เพาะพันธุ์เนื้อเยื้อในจ.อุดรนะค่ะ

ดีครับ

1 Like

ของโปรดเลยค่ะ

1 Like