ปลูกหอมทำอย่างไรถึงจะสวยครับขอความรู้หน่อยครับ

ปลูกหอมทำอย่างไรถึงจะสวยครับขอความรู้หน่อยครับ

3 Likes

การปลูกหอม
ดินร่วน หรือ ร่วนปนทราย ระบายน้ำดี มีอินทรีย์วัตถุสูง หน้าดินลึก
ก่อนปลูกทำการตรวจวิเคราะห์ดินก่อน
1.ดินหลังไถผาน3ตากดินแล้ว
2.ก่อนพรวนใส่ปุ๋ยคอก3-5 ตัน ปุ๋ย15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ แล้วไถผาน 7 พรวนดินให้ละเอียด
3.กำหนดระยะปลูก 15X15เซนติเมตร
4.โปรแกรมใส่ปุ๋ย หอมแบ่ง
4.1.หอมอายุ 14 วันใส่ 46-0-0หรือ 21-0-0อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่
4.2.หอมอายุ 35-40 วันหลังปลูกใส่ปุ๋ย15-15-15+15-0-0+26.5CaO(สัดส่วน2:1) อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่เสริมด้วย แคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
4.3 และ/หรือ ให้ 0-0-60 เสริมด้วย แคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
5.ให้น้ำสม่ำเสมออย่าให้แฉะ
6.หมั่นกำจัดวัชพืช
7.หมั่นตรวจสอบศัตรูพืช หนอนกระทู้หอม ฯ
8.อายุเก็บเกี่ยว 65-85 วัน

2 Likes

ว้าว…ได้เกล็ดความรู้มากเลยค่ะขอบพระคุณมาก:pray::heart: