ช่วงที่ลิ้นจี่แทงช่อดอกและช่วงที่ดอกกำลังบาน สามารถฉีดปุ๋ยทางใบเช่น แคลเซียมโบรอนหรือธาตุอาหารตัวอื่นได้ไหมครับ และหรือจ

ช่วงที่ลิ้นจี่แทงช่อดอกและช่วงที่ดอกกำลังบาน สามารถฉีดปุ๋ยทางใบเช่น แคลเซียมโบรอนหรือธาตุอาหารตัวอื่นได้ไหมครับ และหรือจะให้ปุ๋ยทางดินได้ไหมครับ จะมีผลต่อการติดผลไหมครับ

2 Likes

ไม่ควรฉีดสารเคมีใดๆช่วงดอกบาน

ถึตถจ