ทำไมมะละกอที่ติดลูกแล้วจะมีสีเหลืองแล้วจะร่วงแก้ไขอย่างไรครับ.หรือว่าขาดปุ๋ยตัวไหนครับ

ทำไมมะละกอที่ติดลูกแล้วจะมีสีเหลืองแล้วจะร่วงแก้ไขอย่างไรครับ.หรือว่าขาดปุ๋ยตัวไหนครับ

2 Likes

ขอดูรูปหน่อยครับ
ปัญหาการล่วงนั้นส่วนใหญ่
1การผสมไม่สมบูรณ์
2.ต้นยังอยูในวัยหนุ่มสาว ยังไปในทางเจริญเติบโตมากกว่าเจริญพันธ์ุ
3.อาหารสะสมไม่เพียงพอ
4.โรคแมลงทำลาย

แถวบ้านผมเรียก หักคอม้า ดอกผสมไม่สมบูรณ์ หรือ แคลเซี่ยมไม่พอขยายลูก