แบบนี้เป็นโรคอะไแล้วขาดอะไรคับ

แบบนี้เป็นโรคอะไแล้วขาดอะไรคับ

4 Likes

น่าจะใบติด อ่านบทความนี้ดู โรคใบติดหรือใบไหม้ (Leaf Blight)

๑. ไม่ใช่อาการผิดปกติจากเชื้อสาเหตุโรคพืช
๒. เป็นอาการปลายใบและขอบใบแห้ง จากสภาพอากาศ และ/หรือ การให้ปุ๋ยในดินมากเกินไป
๓. ใบที่ร่วงๆอยู่ในเข่ง ควรจะเก็บออกไปทิ้ง เพราะจะลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุโรคพืช

1 Like

ขอบคุณครับผม

ขาดสารอาหาร. ครับผม. ปลูกใบตระก้าก็งี้ละครับ

1 Like

พี่เปลี่ยนดินแบบใหนครับแนะนำหน่อยครับ

เอียงต้นนอนลงเบาๆแล้วตัดตูดตระก้า ออก แล้วเอาไปวางในตระก้าใหญ่อันใหม่ แล้วตัดตระก้าเก่าออกเลย แล้วเอาดินลงข้างๆกดแน่นๆ. แต่อย่าปิดหน้าโคนดินเดิมแค่นั้นเอง จบแล้ว