ปลูกสตอเบอร์อย่างไรให้ลูกเยอะคะ

ปลูกสตอเบอร์อย่างไรให้ลูกเยอะคะ

ปลูกสตอเบอร์รี่ต้องทำยังไง โพสนี้คับ ที่สำคัญคืออากาศต้องหนาวได้แบบที่สตรอเบอรี่ชอบคับ

การปลูกสตอเบอรี่ต้องทำไง

เงื่อนไขการปลูก
1.สภาพพื้นที่ต้องมีอากาศหนาวเย็นเฉลี่ย ประมาณ 15-20 องศาเซนเซียส
2.ความสูงพื้นที่สูง 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ประมาณ ภูเรือ แม่ริม จ .เชียงใหม่ เชียงราย เลย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี เบตง นอกจากนั้นจะต้องดำเนินการดังนี้
3.ดินร่วนหรือร่วนปนทราย ระบายน้ำดี อินทรียวัตถุสูง PH 5.5-6.5

การเตรียมพื้นที่
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์ กรณีปลูกมากเป็นการค้า
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 200-400 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผานพรวน
6.ยกแปลงสูง40-50 เซนติเมตร กว้าง 1.50 เมตรหรือปลูกในกะบะใส่ปุ๋ยมะพร้าวผสมปุ๋ยคอก แกลบ1:1:1
7.กำหนดระยะ ขนาด30X25X50 เซนติเมตร 2 แถวคู่ เว้นขอบแปลงข้างละ25 เซนติเมตร
8กล้าที่ได้จากการชำไหลในอากาศเย็นจัด
9.การทำคลุมแปลงด้วยพลาสติกดำเจาะช่องปลูกสตรอเบอรรี่ตามระยะที่กำหนด หรือคลุมด้วยใบตองตึง
แล้วปลูกกล้าสตรอเบอรรี่ตามหลุมที่เตรียมไว้
10 การให้ปุ๋ย เคมี
10.1รองก้นหลุม 13-13-21 อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่
10.2 ระยะย้ายกล้า 7-10 วัน ให้ 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่
10.3 อายุ 20 วันหลังงอก ใส่ 15-15-15อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร่
10.4 ระยะออกดอกให้ปุ๋ย 8-24-24 หรือ12-24-12 อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่
10.5 หลังติดผลให้ 13-13-21 หรือ 12-12-17-2 Mg อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่
10.6 ให้อาหารธาตุรอง/เสริมอย่าให้ขาด อย่างน้อยเดือนละครั้ง
11.ให้น้ำสม่ำเสมออย่าให้แฉะ สังเกตุทีใบถ้าสลดขึ้นน้ำ
12.พรวนดิน กำจัดวัชพืช
14.ศัตรูพืช โรคเน่าคอดิน แอนแทรคโนส โรคเหี่ยว หนอนผีเสื้อ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง

1 Like