ขออนุญาตถามหน่อยคับ...เขาเรียกว่าต้นอะไรคับ

ขออนุญาตถามหน่อยคับ…เขาเรียกว่าต้นอะไรคับ

2 Likes

ไม่เคยเห็นนะ