เคยเห็นคนจีนไต้หวันปลูกอ้อย เขาใช้ใบอ้อยห่อต้นอ้อยรวมกันเป็นกอ ๆพออ้อยสูงเท่าที่เขาต้องการ เขาใช้เลื่อยยนต์ ดัดออกไปทีล

เคยเห็นคนจีนไต้หวันปลูกอ้อย
เขาใช้ใบอ้อยห่อต้นอ้อยรวมกันเป็นกอ ๆ
พออ้อยสูงเท่าที่เขาต้องการ เขาใช้เลื่อยยนต์ ดัดออกไปทีละกอ ๆ โยนขึ้นรถบันทุกออกจากสวนไป
ไม่รู้ว่าเขาเอาใบแห้งของต้นอ้อยออกไปในช่วงไหน ได้ดูแค่วิธีการปลูก และวิธีเก็บผลผลิต.
ที่เอาเรื่องนี้มาคุยด้วยเพราะเห็นเจ้าของไร่อ้อยบ้านเราชอบเผาใบแห้งแล้วจึงเข้าไปตัดลำอ้อย.

1 Like

อ้อยมีขนเล็กๆแข็งๆที่กาบใบและลำต้นครับ ถ้าเดินฝ่าเข้าไปหรือเอามือจับมันจะทิ่มแทงผวหนังเหมือนเสี้ยนทำให้ใช้แรงงานตัดสดลำบาก อีกวิธีที่เลี่ยงการเผาได้คือใช้รถเก็บเกี่ยวแต่ต้องวางแผนยกร่องตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกเลยครับ