สามารถใช้ปุ๋ยทางใบผสมกับยาเชื้อราและยาฆ่าแมลงได้ในครั้งเดียวกันมัยค่ะ

สามารถใช้ปุ๋ยทางใบผสมกับยาเชื้อราและยาฆ่าแมลงได้ในครั้งเดียวกันมัยค่ะ

4 Likes

ยาฆ่าแมลงควรจะแยกค่ะ เพราะฉีดคนละเวลากับปุ๋ย ฉีดผสมพร้อมกันไม่ปุ๋ยก็ยานี่ละที่จะได้ประโยชน์ไม่ตรงจุด

2 Likes

ยาบางตัวฉีดพ่นช่วงเย็นครับ แต่ปุ๋ยมักฉีดช่วงเช้า

1 Like

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

การจะใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ การใช้ปุ๋ยน้ำให้ได้ประโยชน์เต็มที่ นั้น ควรจะแยกจากกัน

แต่ถ้าหากจะต้องการใช้ร่วมกัน ลองพิจารณา ตามบทความที่แนบมานี้

ในกรณีที่จะใช้ปุ๋ยน้ำร่วมด้วย

  1. ต้องใช้ปุ๋ยที่เมื่อละลายในน้ำแล้วมีสภาพเป็นสารละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำ
  2. สามารถผสมปุ๋ยน้ำและธาตุอาหารรองได้ในปริมาณที่รวมกันแล้วต้องไม่มากกว่า 750 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร
  3. ละลายปุ๋ยในน้ำที่ใช้ผสมสารทั้งหมดก่อน เป็นอันดับแรก แล้วใช้น้ำที่ละลายปุ๋ยแล้วสำหรับละลายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ
  4. ห้ามผสมสารกำจัดแมลงที่เป็นสูตรละลายในน้ำมัน (emulsion : EC)
  5. ใช้สารที่ละลายน้ำแล้วเป็นสารละลายเนื้อเดียวกับน้ำ ( solution :สารชนิดผงละลายน้ำ (SP) สารละลายเข้มข้น (SL)) เพียงชนิดเดียว ร่วมกับสารที่ละลายน้ำแล้วเป็นสารแขวนลอย (suspension :สารชนิดเม็ดผสมน้ำ (WP) สารชนิดผงผสมน้ำ( WG ) สารแขวนลอยเข้มข้น (SC) เป็นต้น ) กี่ชนิดก็ได้
  6. พ่นสารละลายที่ผสมแล้วทันที หากปล่อยให้สารละลายอยู่ในถังนานมากขึ้นก็จะเกิดปัญหาได้มากขึ้น

ข้อพึงระวัง

  1. ความเป็นพิษต่อพืชเกิดได้ง่ายและรุนแรงในสภาพอากาศร้อน และอากาศแห้ง ปุ๋ยน้ำและธาตุอาหารบางชนิดเช่น zinc, iron sulfate และ chelated compounds ถ้าผสมรวมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วอาจทำลายคุณสมบัติในการกระจายตัวของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารแขวนลอยหรือสารน้ำมันได้ อย่างไรก็ตามยูเรียสามารถเข้ากันได้กับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้แทบทุกชนิด
  2. อย่าผสมสารที่เป็นด่างรุนแรง หรือเป็นกรดรุนแรง ด้วยกัน สารที่ออกฤทธิ์เป็นด่างหรือกรดรุนแรง เช่น sulfur, lime, lime-sulfur, zinc sulfate and lime, ferrous sulfate, and ammonium sulfate มักทำให้เกิดปัญหาการเข้ากันไม่ได้เสมอ เว้นแต่มีการระบุบนฉลาก
  3. เพิ่มความระมัดระวังเมื่อผสมสาร WP กับ สารละลายในน้ำมัน หรือปุ๋ยน้ำเนื่องจากสารเหล่านี้แขวนลอยในน้ำและอาจทำให้มีการแตกตัวของน้ำมันและทำให้เกิดการตกตะกอนหรือจับตัวเป็นก้อน ทำให้เสื่อมประสิทธิภาพ กรณีนี้อาจไม่ได้เกิดจากตัวสารออกฤทธิ์ แต่เกิดจากตัวน้ำมัน ตัวทำละลาย สารเติมแต่งตลอดจนสารจับที่ผสมอยู่ บางครั้งผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกันสามารถละลายรวมกันได้ แต่ต่างบริษัทไม่สามารถรวมกันได้

ที่สรุปมานั้นเฉพาะที่สำคัญๆ ถ้าสนใจจะอ่านรายละเอียด ดูๆด้ตามที่แนบมา

Report on PLANT DISEASE. RPD No. 1004 November 1988. PROBLEMS OF MIXING PESTICIDES.
DEPARTMENT OF CROP SCIENCES UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIG
https://ipm.illinois.edu/diseases/ rpds / 1004 .pdf

Field Crop Fungicides for the North Central United States,Daren S. Mueller, Iowa State University and

https://www.ncipmc.org/action/ Fungicide %20 Manual4 .pdf

2 Likes

ถึงแม้ว่าจะใช้เฉพาะสารป้องกันกำจัดโรคพืชก็ตาม ในการผสมสาร จะต้องมีขั้นตอนในการผสม เพื่อ ลดการตกตะกอน ที่จะเกิดขึ้นได้

ในกรณีที่ใช้เฉพาะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช*

1.ใส่น้ำในถังที่จะผสมสารฯประมาณครึ่งถัง

2.ละลายสารแต่ละชนิดที่ละสารเทลงไปในถังผสมสารฯ

3.เริ่มจากสารฯที่เมื่อละลายในน้ำแล้วจะอยู่ในสภาพสารแขวนลอย (suspension) เช่นสูตร WP , WG ,WT, WS,SC เป็นต้น ก่อน และกวนให้กระจายตัวอย่างดีก่อนเติมสารอื่น

4.ตามด้วยสารฯที่เมื่อละลายน้ำแล้วทำให้เกิดการละลายสมบูรณ์ ( solution)เช่นสูตร SL, SP เป็นต้น เป็นชุดที่สอง ตามด้วยสารจับใบถ้ามีการใช้

5.สารละลายน้ำมัน (EC)ควรผสมเป็นชนิดสุดท้าย