ข้าวโพดเป็นแบบนี้เป็นโรคอะไรครับมียาป้องกันไหมครับ

ข้าวโพดเป็นแบบนี้เป็นโรคอะไรครับมียาป้องกันไหมครับ

2 Likes

ไม่ใช่อาการของโรคที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ น่าจะเป็นอาการผิดปกติจากพิษตกค้างของสารกำจัดวัชพืช

1 Like

ขอบคุณครับ​ มีวิธีแก้ไขไหมครับ

ได้พ่นยามั้ยครับ

ก็ต้องรอยอดใหม่ที่ออกมา จะเป็นปกติ

1 Like

พ่นครับ

ขอบคุณครับ