เป็นอะไรสาเหตุมาจากอะไร

เป็นอะไรสาเหตุมาจากอะไร

1 Like

เป็นอาการขาดธาตุแคลเซี่ยม

เป็นเหมือนกันครับน่าจะโดนสารเคมีครับ