ขอคำแน่ะนำจากผู้รู้ด้วยว่า...ถ้าคิดจะตอนกิ่งลิ้นจี่ ควรทำในประมาณ เดือนไหนดีที่สุด...ขอบคุณครับ

ขอคำแน่ะนำจากผู้รู้ด้วยว่า…ถ้าคิดจะตอนกิ่งลิ้นจี่ ควรทำในประมาณ เดือนไหนดีที่สุด…ขอบคุณครับ

1 Like

ที่เหมาะควรทำในช่วงต้นฝน ไม่ต้องรดน้ำ ช่วงอื่นๆก็ทำได้แต่ต้องตามรดน้ำตุ้มตอน ครับ

3 Likes

ขอบพระคุณครับ…