หนอนอะไรคับมีวิธีกำจัดอย่างไง

หนอนอะไรคับมีวิธีกำจัด​อย่างไง

5 Likes

หนอนกระทู้ผัก เป็นกลุ่มผีเสื้อกลางคืน ออกมากินตอนกลางคืน จนสายๆหลัง 9โมง แล้วจึงจะมุดลงดินหลบซ่อนตัว ถ้าหนอนโตแบบนี้สารเคมีก็ไม่ตาย ต้องใช้มือเก็บช่วย วิธีการป้องกันกำจัด
1.เก็บกลุ่มไข่ที่มีเส้นสีฟางข้าวหุ้มไข่ไว้ และหนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ๆยังรวมกลุ่มกันไปทำลาย
2.การใช้สารสกัดจากพืช เช่น ฝักคูนหรือเมล็ดสะเดาบด
3.การใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียบีทีที่เจาะจงกับหนอน
4.การใช้สารเคมี เช่น
-กลุ่ม6อีมาเมกติน
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล
สารเคมีกำจัดได้เฉพาะหนอนเล็กวัย1-3 ส่วนหนอนโตวัย4-6ต้องใช้มือเก็บ

สวนผมช่วงนี้ก็เยอะเลยหนอนกระทู้