อาการใบมะนาวเป็นแบบนี้เพราะอะไรคะ เพราะไหม้แดด หรือ เป็นโรคอะไรไหมคะปลูกในเข่งรดน้ำวันเว้นวันพ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันศ

อาการใบมะนาวเป็นแบบนี้เพราะอะไรคะ

เพราะไหม้แดด หรือ เป็นโรคอะไรไหมคะ

ปลูกในเข่ง
รดน้ำวันเว้นวัน
พ่นสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช ทุก 7 วัน ค่ะ

2 Likes

ไม่ใช่อาการของโรคพืช
คงจะมีสารละลายตกค้างบนใบแล้วถูกแดดเผา

2 Likes

ขอบคุณมากค่ะ

รบกวนขอคำแนะนำ ควรทำอย่างไรดีคะ

หากฉีดพ่นทางใบ แล้ว สามารถพ่นน้ำเปล่าตามอีกรอบไหมคะเพื่อชะล้างสารละลายตกค้างอีกรอบ

หรือควรทำอย่างไรคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

ถ้าพ่นแล้วพ่นน้ำล้าง ทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์ หากจะพ่นอะไรก็ต้องให้เจือจาง โดยเฉพาะเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าเข้มข้นอย่างที่เคยใช้ พืชเสียหาย ก็ต้องลดความเข้มข้นลง

1 Like

ขอบคุณมากค่ะ :pray::heart: