คะน้าเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรคะมีวิธีรักษาไหมคะ

คะน้าเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรคะมีวิธีรักษาไหมคะ

2 Likes

น่าจะโดนแมลงมากกว่าครับ แต่ผมไม่รู้นะแมลงอะไร

รูเจาะเกิดจากแมลงพวกด้วงหมัดกระโดด ส่วนยอดหงิก เกิดจาการพ่นสารเข้มข้นเกิดพิษต่อยอดอ่อน