ขออนุญาตถามผู้รู้นะครับ ต้นกล้วยเน่าพอตัดออกมาแล้วเจอแบบนี้ มันคืออะไรหรอครับ แล้วต้องแก้ไขยังไงครับ

ขออนุญาตถามผู้รู้นะครับ
ต้นกล้วยเน่าพอตัดออกมาแล้วเจอแบบนี้ มันคืออะไรหรอครับ แล้วต้องแก้ไขยังไงครับ

10 Likes

น่าจะเป็นหนอนกอกล้วย อันเกิดจากมีแมลงหรือด้วงที่เข้าไปกัดกิน ต้องกำจัดโดยตัดแต่งใบกาบกล้วยและวัชพืชที่โคนต้นโรยปูนขาวหรือไซเปอร์เมทติน

3 Likes

หนอนกอไหมคะ

1 Like

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

มีลักษณะอาการของท่อน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากสารพิาของเชื้อรา ฟิาซาเรี่ยม ที่เป็นสาเหตุของโรคตายพราย ควรจะกำจัดต้นที่มีอาการออกจากแปลงปลูก ส่วนที่กอเดิมควรจะโรยด้วยปูนขาวเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะต่อการพัฒนาของเชื้อราในดิน

3 Likes

ขอบคุณครับ