มีวิธีกำจัดแมงดำหนามในยอดมะพร้าวไหมครับ ขอความรู้ด้วยครับ ตอนนี้กำลังระบาดหนักมากเลยครับ

มีวิธีกำจัดแมงดำหนามในยอดมะพร้าวไหมครับ ขอความรู้ด้วยครับ ตอนนี้กำลังระบาดหนักมากเลยครับ

4 Likes

ผมลองใช้น้ำมันเครื่องเก่าชุบเศษนุ่นเก่าๆใส่ยอดครับ

1 Like

แมลงดำหนามเข้าทำลายยอดตั้งแต่ระยะใบยังไม่คลี่ โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะแทะกินผิวใบ เมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาล หรือไหม้
การจัดการโดยวิธีผสมผสาน

1.การใช้สารเคมี หากพบการทำลายมากหรือรุนโดยใช้สารดังนี้

1.1กรณีมะพร้าวต้นเล็กใช้สารอิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1-2 กรัม หรือไทอะมีทอกแซม 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 1-2 กรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัม ละลายน้ำ 1-2 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าว หรือ การใช้สารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% จีอาร์ ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา 30กรัมต่อต้นโดยเหน็บไว้บริเวณยอด มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงดำหนาม
มะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน

2.สำหรับกรณีระบาดไม่รุนแรงสามารถพิจารณาใช้ชีววิธีได้โดยการใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงดำหนาม เช่น แตน
เบียนระยะหนอนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม(Asecodes hispinarum) มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณ และปล่อย

1 Like

ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ