เป็นสมาชิกใหม่คับขอคำแนะเรื่องดินขุดสระใหม่ดินเป็นดินดานปลูกอะไรก็ขึ้นไม่สวยงามต้องทำยังไงคับ

เป็นสมาชิกใหม่คับขอคำแนะเรื่องดินขุดสระใหม่ดินเป็นดินดานปลูกอะไรก็ขึ้นไม่สวยงามต้องทำยังไงคับ

1 Like

ยินดีต้อนรับครับ มีข้อแนะนำจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทรศัพท์ 02-579-1103

การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก การไถกลบพืชปุ๋ยสดหรือเศษซากพืชลงไปในดิน การไถกลบเศษวัสดุเหลือใช้หรือการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือการใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เป็นต้น ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้ช่วยให้ดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น ความหนาแน่นรวมของดินลดลง ช่องว่างในดินมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพของเม็ดดินเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยลดปัญหาการจับก้อนของเม็ดดินเมื่อดินแห้ง ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น มีความร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้สะดวกและระบายน้ำได้ดี เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังช่วยสลายตัวให้ธาตุ

หากต้องการปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้น อาจเปลี่ยนดินเฉพาะที่คือหลุมปลูกได้ โดยผสมดินกับปุ๋ยอินทรีย์ หากปลูกผักสามารถทำเป็นลล็อค หรืยกแคร่ก็ได้

ป็นสมาชิกใหม่คับขอคำแนะเรื่องดินขุดสระใหม่ดินเป็นดินดานปลูกอะไรก็ขึ้นไม่สวยงามต้องทำยังไงคับ

ดินขุดสระใหม่เป็นดินหนียวปลูกอะไรดีคับ
ดินเหนียวน้ำไม่ค่อยซึมผ่านปลูกผลไม้ไม่เจริญเติบโต
การแก้ไข
1.ถ้าเป็นดินหนียว มากๆไถตากดินให้ดินล่างสุก 1-2 เดือน ต้องกลับดินให้สุกทั่วถึงกัน 1-2 ครั้งทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน)
2. แล้วปลูกพืชสด เพื่อไถกลบตามที่ เช่นปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า
3.หลังปลูกพืชไถกลบแล้วยกโคกหรือแปลงเนินหลังเต่า กว้าง 3-4เมตรสูง 40 เซนติเมตรทิ้งให้ดินแห้งอีกครั้ง(ดินเหนียวตากให้แห้งทิ้งไว้โดนฝนเนื้อ ดินก็จะแตกร่วน)
4.ส่วนตอนปลูกค่อยใช้แกลบดิบผสมไปกับดินปลูกอีกทีหนึ่ง
5.วิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช
6.ปรับปรุงดิน ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยหมัก
7.วางแผนการปลูกพืชตามที่เราต้องการร่วมกับการปลูกพืชตะกูลถั่วเสริมรายได้ ส่วนต้นใช้เป็นปุ๋ยต่อไป