แมลงอะไรครับอยู่ที่ใบทุเรียบเปนศัตรูพืชหรือเปล่าครับ

แมลงอะไรครับอยู่ที่ใบทุเรียบเปนศัตรูพืชหรือเปล่าครับ

2 Likes

แมลงค่อมทองเข้าทำลาย ให้เกษตรกรเขย่าต้น กิ่ง เพื่อเก็บตัว แมลงค่อมทองที่ร่วงลงมา ไปทำลายทิ้ง หรือป้องกันกำจัดด้วยการพ่น สารคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร.

แมลงค่อมทอง เป็นแมลงศัตรูพืช ชอบกัดกินใบครับ

1 Like

สำหรับผมผมไม่ค้อยให้ความสำคัญกับตัวนี้ครับ ไม่กี่วันเขาก็ไปครับ ยิ่งพ่น ยิ่งทำลายเขาก็ยิ่งมาครับผม ไม่ค้อยทำไรทุเรียนครับ. ถ้าน้ำตาลทุเรียนไม่เกิน

ครับไม่อันตรายมากนักกินใบแก่ กำจัดโดยการตีหรือเขย่ากิ่งก้านที่มีตัว ใช้ตาข่ายหรือสวิงรองเก็บไปทำลาย

ด้วงกัดใบ เช่น แมลงนูน แมลงจินูน แมลงนูนหลวง ด้วงกุหลาบ แมลงค่อมทอง ตัวหนอนอยู่ในดินกินรากพืช ตัวแก่กินใบพืชตอนกลางคืน การจัดการควรใช้วิธีผสมผสาน
1.ใช้วิธีกล เก็บตอนกลางคืนมาทำลาย หรือทำปุ๋ยหมัก
2.การใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นไล่ เช่น สาร
สกัดสะเดา หางไหล บรเพ็ด ตะไคร้หอม ข่าแดง
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม1 ไดอะซินอน โพรไทโอฟอส โพรฟีโพฟอส ไตรอะโซฟอส เฟนโทเอต ไดเมโทเอต โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม4อิมิดาโคลพริด อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน
-กลุ่ม6อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม14คาร์แทป
-กลุ่ม21โทลเฟนไพแรด
การใช้สารสูตรน้ำมัน EC จะได้ผลดีเพราะซึมเข้าตามข้อต่อของด้วงได้ดี กรณีไม่ใช่สูตร EC ให้ผสมไวต์ออย67%EC ปิโตรเลียมออยแทนยาจับใบก็ได้