ปลูกอ้อยใหม่จะไส่ปุ๋ยเคมีราค่าก็แพง จะมาไส่ปุ๋ยขี้ไก่ได้มัย มีผลดี ผลเสียอะไรมัยครับอ้อยข้ามปี

ปลูกอ้อยใหม่จะไส่ปุ๋ยเคมีราค่าก็แพง จะมาไส่ปุ๋ยขี้ไก่ได้มัย มีผลดี ผลเสียอะไรมัยครับอ้อยข้ามปี

1 Like

ใส่ได้แต่ต้องเป็นขี้ไก่เก่าที่ผ่านการหมักมาแล้ว

1 Like

ลองใส่มูลไส้เดือนดู เพราะมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยสุดยอด ทำให้พืชงามออกดอกออกผล แตกหน่อ แตกใบที่สำคัญราคาไม่แพง และเป็นปุ๋บธรรมชาติ

1 Like

ขอบคุณครับ คำแนะนำจะไปปรับปรุงใช้ครับ