อยากได้พันธุ์ถั่วเขียวสำหรับเนื้อที่สองไร่ ใครมีช่วยแนะนำด้วยครับ พื้นที่อยู่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

อยากได้พันธุ์ถั่วเขียวสำหรับเนื้อที่สองไร่ ใครมีช่วยแนะนำด้วยครับ พื้นที่อยู่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

สอบถามที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทดูครับ

  • 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
  • Phone: 056-405080-1
  • Fax: 056405083
  • Email: chainat.fcrc@doa.in.th
1 Like

เมื่อปลูกแล้ว ลองใส่มูลไส้เดือนจะทำให้พืชงอกงามอย่างมาก

1 Like

ลองสอบถามที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นดูครับ
เลขที่ 180 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-203506 / 043-203508

1 Like