อยากทราบทางแก้อาการใบเหลืองของทุเรียนครับ

อยากทราบทางแก้อาการใบเหลืองของทุเรียนครับ

21 Likes

เหลืองทั้งต้นแบบนี้ ก่อนหน้านี้ให้ปุ๋ยอะไรครับผม

ให้ปุ๋ย15-15-15ก่อนหน้านี้2เดือนแล้วคับ

ในโซนที่ปลูกพร้อมกันจะมีอาการต้นเหลืองและโตช้ากว่าต้นอื่นๆครับและจะเกิดกับต้นที่อยู่ใกล้ติดกับแนวเขตต้นยางครับ

ขาดธาตุอาหาร แนะนำใส่ ออรูม่าครับ

ต้องแก้ที่ระบบรากและดิน ตรวจสอบสภาพดินทั้งทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เช่น วัดค่า ph(ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน) ความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุต่างๆ อินทรียวัตถุในดิน ถ้าไม่แก้ไขรากเหมือนคนป่วยใส่ปุ๋ยอะไรไปก็ไม่กินปุ๋ย การแก้ระยะสั้นโดยพ่นอาหารเสริมทางใบ ได้แค่ระยะสั้น ดังนั้นควรแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ที่ดิน

1 Like

ขอบคุณคับ

คิดว่าไม่น่าจะเกิดจากรา คงเป็นที่รากหรือลำต้นมีปัญหาทำให้สารอาหารไปเลี้ยงไม่ดี

ปลูกใกล้ต้นยางมากไปหรือป่าวยางแย่งปุ๋ยหมดมังลองขุดรอบๆดูห่างซัก2เมตรลึก1ฟุตดูผมว่าเจอคำตอบครับ

หรือไม่โดนยางบังแสงแดดสังเคราะแสงไม่ได้อาหารในต้นเริ่มหมดครับ