ขออนุญาตสอบถามครับ ผมปลูกผักกาดเขียวปลี แต่พอแยกเสร็จไม่กี่วันมันเปลี่ยนจากต้นสีเขียวเป็นต้นสีม่วง อยากทราบว่าเกิดอะไรกั

ขออนุญาตสอบถามครับ ผมปลูกผักกาดเขียวปลี แต่พอแยกเสร็จไม่กี่วันมันเปลี่ยนจากต้นสีเขียวเป็นต้นสีม่วง อยากทราบว่าเกิดอะไรกับผัก และจะมีวิธีแก้ไขครับ ขอบคุณครับ

1 Like

ลองใส่มูลไส้เดือน จะทำให้พืชงอกงามขึ้น

อากาศเย็นมั้ยครับ ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับข้าวโพดมั้ยที่ถ้าอากาศเย็นใบจะเป็นสีม่วงแสดงอาการขาดฟอสฟอรัส

น่าจะเป็นผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืช

ยังไม่ได้ฉีดยากำจัดวัชพืชเลยครับ

ขอบคุณครับ

ก่อนปลูกไม่ได้พ่นไว้ก่อนหรือ และก่อนปลูกผักกาด พื้นที่ใช้ปลูกอะไร

ปลูกมันสำปะหลังครับ ก่อนปลูกเคยใช้ยาฆ่าหญ้ามาก่อนครับ แต่นานหลายเดือนแล้วครับ

ผลจากการย้ายมั้ยครับ รากอาจได้รับความกระทบกระเทือน บำรุงดีๆอาจฟื้นนะครับ

ขอบคุณครับ