เรียนถามเรื่องฝีดาษ ขออภัยด้วยมือใหม่ไม่เคยโพสต์

เรียนถามเรื่องฝีดาษ ขออภัยด้วยมือใหม่ไม่เคยโพสต์

1 Like

ถ้าเป็นโรคฝีดาษในสัตว์ ที่นี่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องปศุสัตว์ครับ