หลังจากเก็บผลผลิดแล้วเราต้องจัดการแบบไหนถึงจะดีครับ

หลังจากเก็บผลผลิดแล้วเราต้องจัดการแบบไหนถึงจะดีครับ

ไถพรวนตากดิน

1 Like