ขออนุญาตสอบถามว่าต้นบบอคโครี่เป็นโรคอะไรครับ สาเหตุเกิดจากอะไร และขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาหน่อยครับ#ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ขออนุญาตสอบถามว่าต้นบบอคโครี่เป็นโรคอะไรครับ สาเหตุเกิดจากอะไร และขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาหน่อยครับ
#ขอบคุณล่วงหน้าครับ

มีอยู่ ๒ โรคคือ
๑. โรคขอบใบแห้ง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะติดมากับเมล็ดพันธุ์ แต่ตามรูปไม่ใช่ปัญหาหลักมีเพียงเล็กน้อย
๒. โรคใบทะลุ ที่เกิดจากเชื้อรา ไรซ๊อกโทเนีย
การจัดการโรคใบทะลุจากเชื้อรา
๑. หว่านปูนขาวให้ทั่วทั้งบนใบและอาจจะหลงไปที่พื้นบ้างก็ดี ไม่ต้องรดน้ำ ทิ้งไว้ข้ามคืน
๒. วันรุ่งขึ้นรดน้ำได้ตามปกติ
๓. พ่นสารฯ ป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) เป็นต้น )

1 Like

ขอบคุณครับ

ในกรณีของโรคขอบใบแห้งจากเชื้อแบคทีเรีย ต่อไปถ้าจะปลูกพืชตระกูลผักกาดอีก ต้องแช่ในน้ำอุ่น อุณภูมิ ๕๐-๕๕ องศาเซลเซียส นาน ๑๕-๒๐ นาที่ แล้วนำขึ้นมาแช่ในน้ำธรรมดาทันที จะลดปริมาณเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้ เพราะถ้าเกิดโรคนี้แล้วแก้ไขไม่ได้ และต้องเก็บเศษซากพืชออกจากแปลงปลูก เพราะเชื้อสามารถสะสมอยู่ในเศษซากพืชและในดินได้เป็น ๑๐ ปีโดยไม่ต้องมีพืชอาศัย

ขอบคุณมากครับ