มะมว่งช่อสั้น ช่อชอนใบฉีดอะไรดีครับ

มะมว่งช่อสั้น
ช่อชอนใบ
ฉีดอะไรดีครับ

3 Likes

เพื่อกระตุ้นการแตกตาดอกให้ฉีดพ่น สารสาหร่ายสกัด 40- 80 มิลลิลิตร +แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี อัตราแนะนำ และปุ๋ย 13-0-46 อัตรา 500 มิลลิกรัมในน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้แทงช่อยาวขึ้น

1 Like