ทุเรียนอายุเกือบ2ปี ปลูกดินทราย

ทุเรียนอายุเกือบ2ปี
ปลูกดินทราย

3 Likes

งามดี โตแข็งแรง

2 Likes

ครับผม