การปลูกคะน้าแบบหว่าน จำเป็นต้องดึงต้นเล็กออกมั้ยครับ ถ้าปล่อยไว้มันจะโตมั้ย คือเสียดายครับ ปลูกขายเองที่ตลาด ไม่ต้องสวยห

การปลูกคะน้าแบบหว่าน จำเป็นต้องดึงต้นเล็กออกมั้ยครับ ถ้าปล่อยไว้มันจะโตมั้ย คือเสียดายครับ ปลูกขายเองที่ตลาด ไม่ต้องสวยหรือต้นใหญ่เหมือนฟาร์มใหญ่ๆก็ได้ครับ

2 Likes

ถ้าคิดว่ามันแน่นไปจะแย่งอาหารกันเอง ก็ควรจะถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก ไว้กินเองหรือขายอีกราคา เพื่อรักษาต้นสมบูรณ์เอาไว้ครับ

ควรถอนแยกมากำเป็นยอดผักขายได้ครับ

ขอบคุณครับ