อาจารย์ครับใบม้วนแบบนี้เกิดสาเหตุอะไรครับ ขอบคุณครับ

อาจารย์ครับใบม้วนแบบนี้เกิดสาเหตุอะไรครับ ขอบคุณครับ

1 Like

จักจั่นครับผม. รอใบอ่อนแตกหางปลาทูแล้วพ่นนะครับ พ่นช่วงหางดาบ ได้พ่นเฉยๆนะครับกันไม่อยุ่

อาการตามภาพเกิดได้ 2สาเหตุ
1.พ่นยาร้อนสูตร EC ในระยะหางปลาทูหรือหางดาบ
2.ถ้าไม่มีการพ่นสาร จะมีการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน

1 Like