ต้นปามล์นี้มีชือไหมครับ

ต้นปามล์นี้มีชือไหมครับ

1 Like

เป็นภาพถ่ายย้อนแสงเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่ รูปทรงตามที่เห็นคือต้นปาล์มน้ำมัน สภาพไม่สมบูรณ์ ไม่น่าจะเป็นสายพันธุ์ดีที่ปลูกเพื่อการค้าคงเก็บเมล็ดจากในสวนมาปลูกซึ่งจะได้ผลผลิตน้อย

1 Like