ดาวเรืองไม่ค่อยโตดินเป็นดินเหนียวควรใส่ปุ๋ยอะไรหรือมีวีธิอะไรไม

ดาวเรืองไม่ค่อยโตดินเป็นดินเหนียวควรใส่ปุ๋ยอะไรหรือมีวีธิอะไรไม

1 Like

โพสนี้เลยค่ะ อาจานแนะนำวิธีปลูกไว้ค่ะ อยากจะปลูกดอดดาวเรืองขอวิธีปลูกหน่อยนะค่ะ

ลองดูแลเรื่องปุ๋ยดังนี้
การให้ปุ๋ย
1 หลังย้ายปลูก5-7วัน ให้ปุ๋ย 15-0-0หรือ 46-0-0 ผสมน้ำรดอัตรา 1 กิโลกรัม/น้ำ 100 ลิตร
2อายุ20-25 วันให้ปุ๋ย 15-15-15หรือ 13-13-21 อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
3 อายุ35-45 วันให้ปุ๋ยเร่งดอก 12-24-12อัตรา 35-50 กิโลกรัม/ไร่
การดูแล
.4ช่วงทำการให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และพรวนดินกลบโคน
.5เด็ดยอดกลางออกหลังย้ายปลูก 7-10วัน
6. ช่วงย้ายปลูกใหม่ให้ให้ชุ่ม 2-ครั้งเช้าเย็น หลังจากนั้น 3-5วัน
7.โรคและแมลง ได้แก่ โรคเหี่ยว เพลี้ยไฟ หนอนเจาะยอดดอก
8. เก็บดอก 55-70 วันแล้วแต่พันธ์ุ