ถั่วเขียวเป็นแบบนี้ใช้ยาไรฉีดดีครับ

ถั่วเขียวเป็นแบบนี้ใช้ยาไรฉีดดีครับ

ผมว่าอยู่ที่ดิน ดินดูแห้งมากครับ ลองปรับปรุงดิน ลงปุ๋ยคอกหน่อยไหมครับ