มะนาวที่บ้านไม่ออกดอกออกลูกเลยค่ะ ทำยังไงดีคะ

มะนาวที่บ้านไม่ออกดอกออกลูกเลยค่ะ ทำยังไงดีคะ

2 Likes

มะนาวไม่ออกผลสงสัย
1.งามใบ
2.และขาดการบำรุงต้นก่อนออกดอก
3.แสงอาจไม่เพียงพอ
การแก้ไข
1.ตัดแต่งกิ่ง กิ่งกะโดง กิ่งเล็กแซมในทรงพุ่ม กิ่งซ้อนทับกัน กิ่งกะจุก กิ่งแห้ง-โรคแมลงทำลาย ตัดออก
2.แล้วให้ปุ๋ยดอกบำรุงด้วยปุ๋ย8-24-24เสริมด้วยแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม
3.หรืออาจเพิ่มให้ปุ๋ยทางใบ 0-52-34่ แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยมด้วยก็ได้
4.หลังให้ปุ็ยทางดินละลายแล้ว งดการให้น้ำจนใบเหลืองเริ่มร่วง
5.แล้วเริ่มให้น้ำใหม่ ให้เปิดตาดอก ด้วย 13-0-46 แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี ผสมสาหร่ายสะกัดอัตราแนะนำ มะนาวจะออกดอกตามมา
6.เปิดให้ได้แสงอย่างเพียงพอ

1 Like

ขอบคุณที่เเนะนำค่ะ