มูลแพะดีอย่างไรกับทุเรียนครับ

มูลแพะดีอย่างไรกับทุเรียนครับ

1 Like

คิดว่าใส่ได้ ไม่น่าต่างจากมูลวัวเท่าไหร่ครับ

จะทำใบหรือทำลูก ครับผม. ใส่ไปต้องมีเหตุผล