ส้มโอออกดอก ติดผลเราควรทำอย่างไร เพื่อให้ส้มโอ ไม่ฟ่าม และมีรสชาติอร่อยล

ส้มโอออกดอก ติดผลเราควรทำอย่างไร เพื่อให้ส้มโอ ไม่ฟ่าม และมีรสชาติอร่อยล

5 Likes

.สำหรับการดูแลส้มให้ผลแล้ว
1.การให้ปุ๋ย คอกปีละครั้ง 15-20 กิโลกรัม/ต้น ปุ๋ยเคมี 16-16-16หรือ17-17-17+15-0-026.5 CaO(2/1) เสริมด้วยแคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เหล็ก ช่วงบำรุงต้น และหลังติดผลขยายผล อัตรา2-3กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง
2.ช่วงก่อนออกดอก ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ 9-24-24 +เสริมด้วยแคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เหล็ก เพื่อการพัฒนาดอกที่แข็งแรง สมบูรณ์ ช่วยผสมติดดี
3. ช่วงผลโตพัฒนาความหวาน 13-13-21+เสริมด้วยแคลเซี่ยม โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เหล็กทางดิน หรืออาจเสริม 0-0-60 ทางใบ
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ
5.เก็บเกี่ยวที่อายุ 210-240 วันหลังดอกบานแล้วแต่พันธ์ุ

4 Likes

ช้าไปนิดครับ ควรเริ่มใส่ปุ๋ยตัวท้ายเพิ่มความหวานตั้งแต่ตอนติดผลเล็กๆครับ

1 Like

เท่าที่รู้มามีการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแต่ละระยะของการเจริญเติบโต ให้นํ้าและงดนํ้าก่อนการเก็บผลผลิต และมีเคล็ดลับด้วยการหว่านเกลือครับ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ