ยาป้องกัน กำจัดไรแดง ฉีดพ่นร่วมยาอื่นปุ๋ย ได้หรือไม่

ยาป้องกัน กำจัดไรแดง ฉีดพ่นร่วมยาอื่นปุ๋ย ได้หรือไม่

2 Likes

แยกดีกว่าครับ เพราะสองอย่างนี้ควรฉีดคนละเวลาอยู่แล้วด้วยครับ

ได้หมดครับผม ตามใจเลย

การผสมสารหลายชนิด เนื่องจากเป็นเคมี จะเกิดได้หลายอย่าง เช่น เสริมฤทธิ์ ต้านฤทธิ์(สารเป็นอริกัน หรือไม่เข้ากัน) หรือผสมแล้วเกิดพิษต่อพืช ดังนั้นการผสมสารพ่นในคราวเดียวกันต้องพิจารณาให้รอบคอบ

กรณีต้องการผสมสารหลายชนิดให้ลองผสมในขวดน้ำหรือเหยือกน้ำ โดยคำนวณอัตราลดลงตามส่วนของน้ำที่จะผสม
1.ใส่น้ำครึ่งขวด
2.เติมสารตัวที่ 1 เขย่าให้ละลายน้ำ
3.ใส่สารตัวที่ 2 เขย่าอีกรอบ ตั้งทิ้งไว้ 15นาที ถ้าไม่ตกตะกอน แยกชั้น แสดงว่ายาเข้ากันได้ทางกายภาพ แต่ถ้าตกตะกอนยาเสื่อมแล้ว ถ้าต้องการผสมตัวที่ 3 4ก็ทำได้ โดยแต่ละครั้งที่เติมสารต้องตั้งทิ้งไว้ 15นาที
4.นำสารผสม ไปลองพ่นพื้นที่ขนาดเล็ก ประมาณ 3วัน หากไม่เกิดพิษกับพืช เช่น ใบไม่ไหม้ ดอกไม่ร่วง สามารถนำไปใช้แปลงใหญ่ได้