อาการใบเหลือง เกิดจากสาเหตุ อะไรครับ..(ก่อนหน้านี้น้ำท่วมขังหลายวัน)

อาการใบเหลือง เกิดจากสาเหตุ อะไรครับ…(ก่อนหน้านี้น้ำท่วมขังหลายวัน)

3 Likes

ถ้าน้ำขังมาเป็นไปได้ว่ารากจมน้ำ หรือรากเน่าโคนเน่าครับ

ตอนนี้ พ่นน้ำตาล+อมิโน+สาหร่าย
พอดินแห้งแล้วใส่ ฮิวมิค+ฟูวิค+อมิโน หายครับ พร้อมตอนสุดท้ายพรวนดิน

1 Like

อาการใบไหม้จากแสงแดด(ซันเบิร์น)มักเกิดภายหลังที่มีการพ่นสารบางอย่างทางใบ

1 Like

แล้ววิธีแก้ ละครับ

ขึ้นกับชนิดของสารที่พ่นว่าพ่นอะไร+อะไรบ้าง

1 Like