ใครมีความรู้เรื่องการใช่กากกาแฟและกากชาใส่ต้นไม้บางอย่ารู้ว่าใช้ยังไง

ใครมีความรู้เรื่องการใช่กากกาแฟและกากชาใส่ต้นไม้บางอย่ารู้ว่าใช้ยังไง

1 Like

เห็นว่ามันเป็นกรดไม่ควรใส่ต้นไม้ แต่เอาไปทำสมุนไพรไล่แมลงได้ครับ กากกาแฟไล่แมลงได้ไหม

1 Like