สสก.4 ขอนแก่นประชุมร่วมกำหนดหลักสูตรปริญญาโทด้านส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สสก.4 ขอนแก่นประชุมร่วมกำหนดหลักสูตรปริญญาโทด้านส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น…
วันนี้ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่น (สสก.4 ขอนแก่น) ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาแนวทางกำหนดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกด้านส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในสายงานนักส่งเสริมการเกษตร.

2 Likes