สอบถามผู้รู้ครับ ทำไมปลูกพืชกระท่อมส่วนใหญ่มีเม็ดสีเหลืองเหลืองเล็กๆ มันคืออะไรครับ

สอบถามผู้รู้ครับ ทำไมปลูกพืชกระท่อมส่วนใหญ่มีเม็ดสีเหลืองเหลืองเล็กๆ มันคืออะไรครับ

1 Like

คิดว่าน่าจะเพลี้ยหอย เหมือนเห็นโฟสในนี้ผ่านๆ

เพลี้ยหอย ครับ

1 Like

มีเพลี้ยหอยระบาด แล้วเกิดราเหลืองทำให้เพลี้ยหอยเกิดโรคตาย พบได้บ่อยๆในหลายพืชทั้งส้ม ทุเรียน กระท่อม