ใบทุเรียนเปนเพราะสาเหตุใด

ใบทุเรียนเปนเพราะสาเหตุใด

คิดว่าราดำ แต่ไม่แน่ใจจัดการเหมือนโพสนี้ได้มั้ย ไต้ใบทุเรียนเป็นสีดำๆ เป็นเพี้ยหรือราครับ

2 Likes

ราดำจากความชื้น ไม่มีอะไรครับ. แต่งกิ่งโปร่งก็หายแล้ว