กำลังจะเปลียนแปลงนาให้เป็นแปลงผัก บจะทำเป็นโรงเรือนจะใช้วุสดุอะไรถึงจะเฟชค่าใช้จ่ายครับ

กำลังจะเปลียนแปลงนาให้เป็นแปลงผัก บจะทำเป็นโรงเรือนจะใช้วุสดุอะไรถึงจะเฟชค่าใช้จ่ายครับ

2 Likes

ปกติจะเห็นใช้ผ้าพลาสติก โครงใช้ท่อพีวีซี

1 Like

ที่สวนใช้ไม้ไผ่คะ ล้วนๆเลย

1 Like