สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน กระผมปลูกถั่วฝักยาวแต่เกิดอะไรขึ้นถั่วใบหยิกไม่เจริญเติบโตเลยครับ

สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน กระผมปลูกถั่วฝักยาวแต่เกิดอะไรขึ้นถั่วใบหยิกไม่เจริญเติบโตเลยครับ

2 Likes

มีรูปหรือเปล่า

ต้องมีภาพประกอบ เป็นได้ทั้งแมลงปากดูด หรือโดนยาฆ่าหญ้า

เป็นแบบนี้ครับ

ถ้าในพื้นที่ใกล้เคียงมีนาข้าว อ้อย หรือข้าวโพดจะเกิดจากละอองยาฆ่าหญ้า 2,4-ดี หรือปลูกถั่วหลังข้าวโพดมียาฆ่าหญ้าตกค้างในดิน ถ้าเกิดจากยาฆ่าหญ้าจะเป็นบริเวณกว้าง หรือทั้งแปลง ถ้าไม่มีการพ่นสารบริเวณนั้นจะเกิดจากไรขาวพริก แต่จะเกิดบางต้น