สองตัวฉกาดนี้ครับ หนอนอละเพลี้ยแบบนี้ ลงแปลงผัก ใช้น้ำขี้เถ้าและสารกำจัดหนอนกำจัดเพลี้ยแบบชีวภัณฑ์ ไม่หายครับยังคงกินผัก

สองตัวฉกาดนี้ครับ หนอนอละเพลี้ยแบบนี้ ลงแปลงผัก ใช้น้ำขี้เถ้าและสารกำจัดหนอนกำจัดเพลี้ยแบบชีวภัณฑ์ ไม่หายครับยังคงกินผักในแปลงแบบสนุกสนาน ขอทราบวิธีกำจัดแมลงศัตรูพืชทั้งหนอนและเพลี้ยหน่อยครับ แบบไม่เคมีหรือเคมีก็ได้ครับ

1 Like

ลองใช้วิธีของอาจารย์สุเทพดูครับ
การจัดการเพลี้ยอ่อนใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.ตัดใบและยอดที่พบมากไปทำลายจะลดการทำลายได้มาก เพราะการพ่นสารเคมีไม่ 100%
2.พ่นสารปิโตรเลียมออยหรือไวท์ออย
3.ใช้สารเคมี
-กลุ่ม1พิริมิฟอสเมทิล ไดอะซินอน โอเมโทเอต
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน ไบเฟนทริน
-กลุ่ม4 อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน อะซีทามิพริด
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
-กลุ่ม 9ไพมีโทรซีน
-กลุ่ม 15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม16 บูโพรเฟซีน
-กลุ่ม23 สไปโรมีไซเฟน สไปโรเตตระแมต
-กลุ่ม29ฟลอนิคามิด
ถ้าจำเป็นต้องพ่นสารติดต่อกันควรเก็บผลผลิตตอนเช้า แล้วพ่นตอนเย็น แล้วพ่นซ้ำที่ 5-7วัน โดยเก็บผลผลิตก่อนแล้วค่อยพ่น เพื่อหลีกเลี่ยงสารตกค้าง

1 Like

ขอบคุณมากๆครับ