ขอคำแนะนำการปลูกข้าวโพดครับ ขอบคุณครับ

ขอคำแนะนำการปลูกข้าวโพดครับ ขอบคุณครับ

1 Like

การเตรียมดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา เริ่มจากการไถดะโดยใช้รถไถผาน 3 หรือรถไถเดินตามหลังเก็บเกี่ยวข้าว ตากแปลงไว้อย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อทำลายวัชพืชก่อน
ไถพรวนและตากดินเพื่อกำจัดระยะดักแด้ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่อยู่ในดิน
ไถแปรโดยใช้รถไถผาน 7 ไถย่อยดินให้ร่วนซุยเพื่อเก็บกักความชื้นในดินและให้มีสภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก
หากมีเศษฟาง และตอซังข้าวหนา อาจเป็นอุปสรรคในการใช้เครื่องหยอดเมล็ด เกษตรกรควรหมักฟางข้าวให้เปื่อยในระหว่าง การเตรียมดิน โดยใช้โรตารีตีหมกฟางคลุกลงดิน แล้วสูบน้ำใส่ให้ท่วมหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วไขน้ำออก ตากดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ จนดินหมาดแล้วเตรียมดินตามปกติ
ควรหลีกเลี่ยงการเผาฟางข้าวในแปลงนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำในดิน
ปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีแอ่งน้ำ หรือส่วนที่เป็นเนินและที่ดอน เพื่อสะดวกใน การให้น้ำและระบายน้ำออกจากแปลง ที่ดินควรมีหน้าดินลึกไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร เพื่อให้รากข้าวโพด ามารถเจริญดูดใช้น้ำและอาหารจากหน้าดินได้ดีรวมทั้งสามารถช่วยอุ้มน้ำ ดินกรดถึงกรดจัด (pH ต่ำกว่า 5.5)ควรปรับความเป็นกรดด่างของดิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวโพด คือ pH 5.5-7.0 สำหรับแปลงนาที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 3-5 ไร่ ขึ้นไป ควรทำการตัดร่อง ส่งน้ำและระบายน้ำกลางแปลงทุก ๆ 20-40 แถว หรือประมาณ 15-30 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และเนื้อดิน

2 Likes

ขอบคุณมากครับ