หนอนในหลอดใช้ยาอะไรได้ผลบ้างครับ

หนอนในหลอดใช้ยาอะไรได้ผลบ้างครับ

1 Like

ขอภาพด้วย

หนอนหลอดหอม หนอนกระทู้หอม ได้ชื่อว่าหนอนหนังเหนียว เนื่องจากดื้อยาสุดๆ เพราะพฤติกรรมวางไข่ไว้ตามต้นหอม พอฟักออกมาจะเจาะเข้าไปอยู่ในหลอด พ่นไม่ถูกตัวจึงดื้อยามาก

หนอนหลอดหอมหรือหนอนกระทู้หอม หนอนชนิดนี้ดื้อยาสุดๆจนได้ฉายาว่า"หนอนหนังเหนียว"มีพืชอาหารมากกว่า 100ชนิด ตัวพ่อแม่เป็นผีเสื้อกลางคืน วางไข่เป็นกลุ่มแต่กลุ่มมีไข่ 30-100ฟอง ตลอดชีวิต 1ตัววางไข่ได้ ประมาณ 500-1000ฟอง วิธีการจัดการให้ใช้วิธีผสมผสาน ดังนี้
1.วิธีกล เก็บกลุ่มไข่ เก็บหนอนมาทำลายโดยเฉพาะหนอนที่ยังรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือทำกับดักใช้กากน้ำตาลผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 ใส่ขวดพลาสติกเจาะรูแขวนไว้ตามสวนตัวผีเสื้อกลางคืนจะมาดูดกินเหยื่อจมน้ำ
2.ใช้ชีวภัณฑ์ เชื้อบีที ที่เจาะจงกำจัดหนอนผีเสื้อ
3.ใช้สารสกัดจากพืช เช่น หางไหล สารสกัดจากเมล็ดสะเดา หรือฝักคูน
4.ใช้สารเคมี พ่นเมื่อเริ่มพบกลุ่มไข่เช่น
-กลุ่ม1อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ หรือไตรคลอร์ฟอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม6อีมาเมกติน
-กลุ่ม13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด

1 Like