ปลูกลงแปลงแล้วสำหรับมะเขือเทศราชินีงานต่อไปก็ดูแลบำรุงรักษาจะอัพเดตมาให้ชมกันเรื่อยๆครับสำหรับงานของสวนเกษตรอินทรีย

ปลูกลงแปลงแล้วสำหรับมะเขือเทศราชินี​งานต่อไปก็ดูแลบำรุงรักษา​จะอัพเดต​มาให้ชมกันเรื่อยๆ​ครับ​สำหรับงานของสวนเกษตรอินทรีย์​น้อยๆของครอบครัวเรา

เยี่ยมเลยครับ ติดตามครับ

1 Like

ติดตามค่า

1 Like