ช่วยสอนการผสมเกสรบวบแบบผสมข้ามหน่อยครับ ผมมือใหม่

ช่วยสอนการผสมเกสรบวบแบบผสมข้ามหน่อยครับ ผมมือใหม่

เมื่อบวบหอมเริ่มออกดอก ต้องมีการควบคุมการผสมเกสรเนื่องจากบวบหอมเป็นพืชผสม
ข้าม ทําการคลุมดอกเพศเมียโดยใช้ถุงกระดาษไขคลุมดอกก่อนที่ดอกจะบานหนึ่งวันเพื่อป้องกัน
การผสมข้ามและทําการผสมดอกด้วยเกสรของตนเดียวกันในเช้าวันรุ่งขึ้นทำสัญลักษณ์และคลุม
ดอกด้วยถุงกระดาษไขอีกครั้ง