การปลูกต้นอ่อนทานตะวันมีขั้นตอนอะไรบ้างครับ และราคาตลาดตอนนี้กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ

การปลูกต้นอ่อนทานตะวันมีขั้นตอนอะไรบ้างครับ และราคาตลาดตอนนี้กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ

4 Likes

ราคาขายกันเป็นขีดครับ ประมาณ25-40บาท ส่วนวิธีการเพาะ

 1. ล้างเมล็ดทานตะวันให้สะอาด และแช่น้ำไว้ 1คืน หรือรอให้มีห้รากเล็กๆโผล่ออกมา
  2.เทวัสวัดุที่ใช้เพาะลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เกลี่ยให้เรียบแล้วเรียงเมล็ดทานตะวันให้เป็นแนว ทำ
  อย่างเบามือเพราะรากของเมล็ดทานตะวันจะช้ำและชะงักการเจริญเติบโต กลบทับด้วยวัสดุปลูก
  บางๆแล้วรดน้ำให้ชุ่ม
  3.เก็บไว้ในที่มืด หมั่นรดน้ำอย่างน้อยวันละ 3 เวลา
  4.ประมาณ 3- 4 วัน เราก็สามารถเก็บต้นอ่อนมารับประทานได้
1 Like

ขอบคุณครับ